m.
Fundstelle: Lfg. 5 (1950), Bd. IV,I,V (1958), Sp. 718, Z. 52
vgl.gold I D 2 a β: masznahmen zur verstärkung des gold- und devisen bestandes der reichsbank Greifzu hdb. d. dtsch. kaufmanns (1938) 648. —
Zitationshilfe
„goldbestand“, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Erstbearbeitung (1854–1960), digitalisierte Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wb/dwb/goldbestand>, abgerufen am 17.10.2019.

Weitere Informationen …